logo abu

logow

elbaw

Pilotaj Bölümü Ders İçerikleri

Pilotaj Bölümü Ders İçerikleri

Ders Adı


Ders İçeriği


1. YIL 1. DÖNEM (GÜZ)

SMF 101

Temel Sistem Bilgisi - Temel Matematik ve Havacılık için Fizik

Temel Sistem Bilgisi, bütün doğal ve yapay sistemlerin işleyiş ve koşullarının belirlendiği, bunların esas kurallarının belletildiği ve özellikle havacılık-uçuş kapsamında, makine-insan sistematiği konularının, sistemin hız ve ömür süreçleri üzerinden ifade edildiği anlatımlar gurubudur.

Temel Matematik – Havacılık için Fizik, Temel Matematik - Temel Fizik Bilgisi ve Uygulamaları.

KKR 101

Acil Usuller Davranış (KKR) - VFR SOP

Acil Usuller Davranış dersi, havacılık ortamında son derece önemli olan stres altında çalışma şartlarının tanıtıldığı ve özellikle hava ortamında acil durumların gelişmesi durumunda gelişen davranış ve bunların düzenlenmesini içeren derslerdir.

Görerek Uçuş Kurgusu – Standart Harekat Uygulamaları.

TCH 101

Temel Coğrafya ve Harita Bilgisi

Dünya gezegeni temel coğrafi kavramları ve harita bilgisini içerir.

PLT 101

Temel Hukuk ve Hava Hukuku (PPL)

Bu ders kapsamında hukuk kuralları ve diğer kurallar arasındaki fark, hukuk kurallarının unsurları, hukukun kaynakları ve dalları, hak, hukuki olay, hukuki ilişki, hukuki işlem gibi kavramların yanı sıra devlet yapısına ilişkin idare ve yargı kavramları incelenecektir.

Bu dersin içeriğinde, uluslararası havacılık anlaşmaları, havacılık kuralları, havacılıkta kullanılan sinyal usulleri, lisans türleri ve süreleri, havaalanları ve hava trafik usulleri ele alınır.

PLT 102

Uçak Genel Bilgisi (PPL)

Bu dersin içeriğinde, uçak bileşenleri, bileşenlerin yapıları ve görevleri, bileşenlerin işlevleri ve çalışma prensipleri ele alınır.

PLT 103

Uçuş Performans ve Planlama (PPL)

Bu dersin içeriğinde, uçağın yerde ve havada, ağırlık ve denge hesaplamaları, ağırlık ve dengenin uçuş performansına etkileri, uçuş öncesi yapılan planlamanın, uçuş sırasında takibi ele alınır.

PLT 104

İnsan Performansı ve Limitleri (PPL)

Bu dersin içeriğinde, atmosferin ve uçuştaki değişkenlerin, insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerine etkileri ve alınacak önlemler ele alınır.

PLT 105

Meteoroloji (PPL)

Bu dersin içeriğinde, atmosferin katmanları, havacılık için; meteorolojik oluşumlar ve sistemler, meteorolojik olaylar ve etkileri, tahmin süreçlerinin takibi, meteorolojik raporların okuması ve yorumlanması ele alınır.

PLT 116

Seyrüsefer (PPL)

Bu dersin içeriğinde, seyrüsefer uçuşu öncesi hazırlık usulleri, seyrüsefer hesaplamaları, planın oluşturulması, ihtiyaç duyulacak bilgilerin toplanması, uçulacak bölgenin değerlendirilmesi, ilgili meydanların incelenmesi, ortaya çıkabilecek olumsuz durumların alternatiflerinin üretilmesi ele alınır.

PLT 117

İşletme Usulleri (PPL)

Bu dersin içeriğinde, uçak işletmeciliğinin yapısı, yetkilendirme usulleri, uçucuların görev ve sorumlulukları, uçuşa karar verme gereklilikleri, uçakta bulunması gereken teçhizat konuları ele alınır.

PLT 108

Uçuş Prensipleri (PPL)

Bu dersin içeriğinde, uçaklara uçuş sırasında etki eden kuvvetler, kuvvetleri dengeleyen bileşenler ve fonksiyonları, uçuşu sağlayan elemanların yapıları ve oluşum prensipleri, Bernolli, Newton teoremleri ele alınır.

PLT 119

VFR Haberleşme (PPL)

Bu dersin içeriğinde, yerde ve havada haberleşme usulleri içerinde kullanılan frekans aralıkları, freyzyoloji, haberleşme cihazlarının kullanım teknik ve usulleri ele alınır.

EMN 111

Emniyet Yönetimi - I

Ulusal ve Uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde havacılık faaliyetinin emniyetli şekilde sürdürülebilmesi için hazırlanmış ICAO Annex 19 Safety Management ve DOC.9859 Safety Management Manual, Safety Management System (SMS) / Emniyet Yönetimi konusunda hazırlanmış en kapsamlı dokümandır. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) üye devletlerinin havacılık emniyet risklerinin yönetiminde sözleşme ile belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmak için tasarlanmıştır. Annex 19 ve Doc.9859, emniyet performansını iyileştirmek için proaktif bir stratejinin devam eden evrimini desteklemektedir. Bu proaktif emniyet stratejisinin temeli, emniyet risklerini sistematik olarak ele almak ve hizmet sağlayıcıların Emniyet Yönetim Sistemlerini (SMS) uygulamaları ve Devlet Emniyet Programlarının (SSP) hazırlanmasına dayanmaktadır. Derslerde teorik ve pratik olarak bu sistemin temelleri anlatılmaktadır.


1. YIL 2. DÖNEM (BAHAR)

INGL 101

Temel İngilizce I

Temel gramer kuralları, kelime bilgisi, okuduğunu anlama, paragraf yazma konularını içermektedir.

HIST102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye konularını içerir.

INGL 102

Temel İngilizce II

Temel gramer kuralları, kelime bilgisi, okuduğunu anlama, paragraf yazma konularını içermektedir.

ILT 101

Algı-İletişim

İletişimin tanımı,  iletişimin türleri, masif iletişim tanımı, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, iletişimin temel unsurları, temaslar(ses teması, görsel temas, hareket teması), temel iletişim modelleri algı ve iletişim arasındaki bağlantı,  resepsiyon               , desepsiyon, intersepsiyon, kontrasepsiyon, insepsiyon, konsepsiyon, antesepsiyon, gibi kavram ve konuları ele alır.

KPL 101

Kariyer Planlama

 

PLT 115

PPL Uçuş Uygulamaları

Görerek Uçuş Kurgusunda, Standart Harekat Uygulamalarının tamamının uçak ve simülatör üzerinde uygulanması ve mevzuata göre düzenlenmiş silsilenin takibini içerir.


2. YIL 1. DÖNEM (GÜZ)

HIST101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye konularını içerir.

KKR 202

Acil Usuller ve UPRT

Hava aracının anormal durumlara girmesi halinde, bu durumdan kurtarmak için gerekli davranışları içerir.

PLT 227

Garmin 1000

Bu dersin içeriğinde, gelişmiş ve anolog unsurları bulunmayan uçak tiplerinde kullanılan Garmin 1000 sistemi tanıtılır.

EMN 201

Emniyet Yönetimi II

Ulusal ve Uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde havacılık faaliyetinin emniyetli şekilde sürdürülebilmesi için hazırlanmış ICAO Annex 19 Safety Management ve DOC.9859 Safety Management Manual, Safety Management System (SMS) / Emniyet Yönetimi konusunda hazırlanmış en kapsamlı dokümandır. Annex 19 ve Doc.9859, emniyet performansını iyileştirmek için proaktif bir stratejinin devam eden evrimini desteklemektedir. Bu proaktif emniyet stratejisinin temeli, emniyet risklerini sistematik olarak ele almak ve hizmet sağlayıcıların Emniyet Yönetim Sistemlerini (SMS) uygulamaları ve Devlet Emniyet Programlarının (SSP) hazırlanmasına dayanmaktadır. Derslerde teorik ve pratik olarak bu sistemin temelleri anlatılmaktadır.

ING 401

Havacılık İngilizcesi I

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization) İngilizce yeterlilik seviyelerini 1’den 6’ya kadar sıralamıştır. Ulusal ve Uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde temel olarak pilotlara İngilizce iletişim becerileri kazandırmak için oluşturulmuş bir sistemdir.

SEA 201

Denizcilik ve Deniz Uçağı Eğitimi Teorisi I

 

PLC 219

Suda Kurtulma ve Hayatta Kalma (Ditching)

 

PLT 218

PIC Uçuş Uygulamaları I

Görerek Uçuş Kurgusunda Standart Harekat Uygulamalarının tamamının tüm sorumluluk ve planlama öğrenciye ait olacak şekilde uçak üzerinde uygulanması ve mevzuata göre düzenlenmiş silsilenin takibini içerir.


2. YIL 2. DÖNEM (BAHAR)

ING 411

Havacılık İngilizcesi II

Öğrencilere Havacılık ile ilgili senaryolar üzerinden kelime bilgisi ve iletişim becerileri kazandırma bilgisini içerir.

ILT 201

İletişim

İletişimin türleri, masif iletişimin kullanım alanları, havacılıkta iletişim kazaları, iletişim sürecinin unsurları, kokpitte iletişim temasları (ses teması, görsel temas, hareket teması), temel iletişim modellerinin havacılık sektöründe doğru seçimi, yazılı iletişim tanımı, yazılı iletişim tarihçesi, yazılı iletişimin önündeki engeller, yazılı iletişimin kuralları, havacılıkta emniyet kavramı ve iletişim kavramı.

PLT 215

PIC Uçuş Uygulamaları-II

Görerek Uçuş Kurgusunda Standart Harekat Uygulamalarının tamamının tüm sorumluluk ve planlama öğrenciye ait olacak şekilde uçak üzerinde uygulanması ve mevzuata göre düzenlenmiş silsilenin takibini içerir.

PLT 223

Gece Uçuş Uygulaması

Gece şartlarında, uçuş ortamını tanımak ve uçuş gerçekleştirmek.


3. YIL 1. DÖNEM (GÜZ)

PLT 201

Hava Hukuku ve ATC Uygulamaları (010)

Bu dersin içeriğinde, uluslararası havacılık anlaşmaları, uçabilirlik, milliyet tescil işaretleri, havacılık kuralları, seyrüsefer hizmetleri, hava trafik hizmetleri, lisanslandırma, havaalanları, arama-kurtarma, güvenlik ve uçak kaza inceleme usulleri ele alınır.

PLT 202

Uçak Genel Bilgisi-Gövde, Motor (021)

Bu dersin içeriğinde, uçağın bileşenleri, bileşenlerin yapıları ve fonksiyonları, bileşenlerin ayrıntıları ve çalışma prensipleri ele alınır.

PLT 203

Meteoroloji (050)

Bu dersin içeriğinde, atmosferin katmanları, rüzgarın oluşumu ve türleri, termodinamik, havacılık için; meteorolojik oluşumlar ve sistemler, meteorolojik olaylar ve uçuşa etkileri, klimatoloji, tahmin süreçlerinin takibi, meteorolojik raporların okuması ve yorumlanması ele alınır.

PLT 204

Uçuş Prensipleri (081)

Bu dersin içeriğinde, sesaltı ve yüksek hız aerodinamikleri, uçuşta hava aracının kararlılığını ve bozan nedenleri, kontrol unsurları, limitler ve uçuş mekaniği ile pervane yapıları ele alınır.

PLT 208

Genel Seyrüsefer (061)

Bu dersin içeriğinde, Temel seyrüseferin ilkeleri, seyrüsefer sırasında kullanılacak manyetik pusulalar ve manyetizmanın etkileri, seyrüseferin planlanması ve uygulanması sırasında kullanılacak haritalar ve chartların türleri, kullanma usulleri,  Dead Reckoning Seyrüsefer (DR) uygulamaları ve uçuşta seyrüsefer uygulamaları ele alınır.

PLT 207

Uçak Genel Bilgisi-Elektrik, Elektronik (022)

Bu dersin içeriğinde, uçağın elektrik-elektronik bileşenlerinden olan, sensörler, ölçüm cihazları, oto kontrol sistem yapıları ve fonksiyonları, bileşenlerin ayrıntıları ve çalışma prensipleri ele alınır.


3. YIL 2. DÖNEM (BAHAR)

PLT 209

Radyo Seyrüsefer (062)

Bu dersin içeriğinde, radyonun temel yayın teorisi, radyo seyrüsefer yardımcıları, radarların çalışma prensipleri ve kullanımı, (RNAV) Alan seyrüseferi ve FMS ile uygulaması, Global Seyrüsefer uydu sistemlerinin kullanımı ele alınır

PLT 210

İnsan Performansı ve Limitleri (040)

Bu dersin içeriğinde, havacılıkta insan faktörü, uçuş fizyolojisinin temelleri, çevre uyaranları, sağlığın korunması ve hijyen, bilginin işlenmesi, insan davranışları, kokpit otomasyonun etkileri ele alınır.

PLT 301

Kütle-Denge (031)

Bu dersin içeriğinde, kütle ve ağırlık merkezi limitleri, kütle, momentum ve kuvvet hesaplamaları, uçağın ağırlık tanımlamaları, CG pozisyonunun belirlenmesi ve limitleri, ağırlık ve denge dokümanının içeriği, yükleme ve düzeltme formunun doldurulması ele alınır.

PLT 302

Uçuş Performansı (032)

Bu dersin içeriğinde; operasyon düzenlemeleri, tanımlar, kavramlar, sınıf B performansında tek ve çok motor uçaklar, bunların kalkış, rota boyu, iniş safhaları ve bu safhalarda ortaya çıkan performans değişkenlerinin etkileri, sadece CS 25 altında sertifikalanmış sınıf A performans uçakların, uçuş safhalarındaki performansı ve performans verilerinin kullanımı, yol boyunda tek motor arızasında performans etkileri ele alınır.

PLT 303

İşletme Usulleri (070)

Bu dersin içeriğinde, ICAO Annex 6 gereklilikleri,  operasyon el kitabı içeriği ve kullanımı, buzlanma ve kuş çarpma konularında yapılacak işlemler, gürültü azaltma prosedürleri, yangın, kabin basıncı kaybı, wind shear, microburst, emercensi, ihtiyatlı iniş gibi anormal durumlarda yapılacak uygulamalar ile tehlikeli madde taşınması gibi özel uçuşlarla ilgili konular ele alınır.

PLT 304

Uçuş Planlama ve Takip (033)

Bu dersin içeriğinde, VFR ve IFR seyrüsefer planlama, ticari uçuşlar için uçuş öncesi yakıt planlaması, özel yakıt hesaplama uygulamaları, NOTAM ve Meteoroloji brifingi, PET, PSR hesaplamaları, ICAO uçuş planının doldurulması ve çekilmesi, uçuşta takibi ve uçuşta yeniden planlama usulleri ele alınır.

PLT 305

VFR İletişim (091)

Bu dersin içeriğinde, özel terimlerin anlam ve kullanımı,  hava trafik kısaltmaları, Q kodları, harf, rakam, zaman ifadeleri ve kullanım teknikleri, frezyoloji kullanımı, mesajlar, acil durum bildirimleri, VHF hava bandı tahsis ilkeleri ele alınır.

PLT 306

IFR İletişim (092)

Bu dersin içeriğinde, özel terimlerin anlam ve kullanımı,  hava trafik kısaltmaları, Q kodları, harf, rakam, zaman ifadeleri ve kullanım teknikleri, IFR frezyoloji kullanımı, mesajlar, acil durum bildirimleri (PAN Medical), VHF hava bandı tahsis ilkeleri, mors kodlaması ele alınır.

PLT 311

PIC Uçuş Uygulamaları III

Görerek Uçuş Kurgusunda Standart Harekat Uygulamalarının tamamının tüm sorumluluk ve planlama öğrenciye ait olacak şekilde uçak üzerinde uygulanması ve mevzuata göre düzenlenmiş silsilenin takibini içerir.


4. YIL 1. DÖNEM (GÜZ)

TURK 101

Türk Dili ve Edebiyatı I

Dil ve dilin özellikleri, dil-düşünce ilişkisi, dilin gücü, ana dili-yerel dil-millet dili-devlet dili- eğitim dili-kültür dili- uluslararası dil, dil-kültür ilişkisi, dil aileleri-dil grupları, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi dönemleri ve gelişmesi, dil bilgisi ve bölümleri, Türkçede sesler ve özellikleri, sözcük çeşitleri-kök-ek, cümle ve cümlenin öğeleri, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve noktalama işaretlerinin kullanımı konularını içermektedir.

PLT 410

IR Uçuş Uygulamaları

Bu dersin içeriğinde, seyrüsefer yardımcıları ve aletli uçuş usulleri, VDF çalışma usulleri, NDB/ADF, VOR-DME ve ILS çalışma prensipleri ve kullanım usulleri ele alınır.

Uluslararası ve ulusal otoriteler (SHGM) tarafından onaylı FNPT-II tipi simülatör kullanılarak, IFR (Aletli Uçuş Kuralları) çerçevesinde seyrüsefer yardımcıları kullanılarak yapılan uygulamalar ele alınır.

Yine uluslararası ve ulusal otoriteler (SHGM) tarafından onaylı IFR eğitim uçağı ile IFR (Aletli Uçuş Kuralları) çerçevesinde seyrüsefer yardımcıları kullanılarak beceri uygulamaları yapılır.

TMD 411

DGR Tehlikeli Maddeler

Bu dersin içeriğinde; taşınması sırasında sağlığa, emniyete, diğer varlıklara ve çevreye zarar verme riski taşıyan madde veya nesnelerin, emniyetle taşınması kuralları ve usulleri ele alınır.

PLTS 401

Bitirme Ödevi

 

SEA 402

Denizcilik ve Deniz Uçağı Eğitimi Uygulaması II

 

4. YIL 2. DÖNEM (BAHAR)

TURK 102

Türk Dili ve Edebiyatı II

Dil ve dilin özellikleri, dil-düşünce ilişkisi, dilin gücü, ana dili-yerel dil-millet dili-devlet dili- eğitim dili-kültür dili- uluslararası dil, dil-kültür ilişkisi, dil aileleri-dil grupları, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi dönemleri ve gelişmesi, dil bilgisi ve bölümleri, Türkçede sesler ve özellikleri, sözcük çeşitleri-kök-ek, cümle ve cümlenin öğeleri, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve noktalama işaretlerinin kullanımı konularını içermektedir.

PLT 421

PIC Uçuş Uygulamaları IV

Görerek Uçuş Kurgusunda Standart Harekat Uygulamalarının tamamının tüm sorumluluk ve planlama öğrenciye ait olacak şekilde uçak üzerinde uygulanması ve mevzuata göre düzenlenmiş silsilenin takibini içerir.

PLT 422

CPL Uçuş Uygulamaları

05:00 saati complex uçakta olmak üzere, toplam 15:00 saat uçuş eğitimini içerir.

PLT 424

ME (Çift Motorlu Uçak)

Uçuş Uygulamaları

Çok motorlu ve piston motorlu tek pilota sertifiyeli bir uçakta, 06:00 saati ME/CR, 06:00 saati ME/IR (6 saatin en fazla 3 saati FNPT-II yetkili simülatörde yapılabilir) olmak üzere, toplam 11:00 saat uçuş eğitimini içerir.

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.