logo abu

logow

elbaw

İHA0-İHA1 Pilot Lisansı Eğitimi

İHA0-İHA1 Pilot Lisansı Eğitimi

İHA pilotu yetiştirme kursu; İHA pilotu adaylarına ulusal mevzuata uygun olarak İHA pilotu eğitimleri vermeyi, İnsansız Hava Aracı sistemlerini kullanabilme nitelik ve becerilerini edindirmeyi amaçlamaktadır. IHA eğitimleri Türk Hava Sahasında uçacak İHA’ları, ilgili sistemleri kullanacak kişilerin eğitimini kapsar.

Aşağıdaki İHA ve sistemleri SHT-IHA Talimatı ve bu eğitimlerin kapsamı dışındadır:

a) Devlet insansız hava araçlarını kullanacak İHA pilotları

b) Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri ve kullanacak İHA pilotları

c) Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, kullanacak İHA pilotları

ç) Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar.ve kullanacak İHA pilotları

Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar 4 ayrı sınıfa ayrılır:

İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar,

İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar,

İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar,

İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar.

ÖN KOŞULLAR

1- Minimum Yaş

Başvuru sahibi;

 1. Ticari; İHA0 sınıfı pilot lisansı için en az 12 yaşında ve İHA1 sınıfı pilot lisansı için en az 15 yaşında olmalıdır.
 2. İHA2 ve İHA3 sınıfı pilot lisansı için en az 18 yaşında olmalıdır.

2- Sağlık

 1. Ticari İHA0 ve İHA1 sınıfı pilot adayları için, B sınıfı sürücü olur sağlık raporu gereksinimlerini karşılayan sağlık raporu. Ticari olmayan İHA0 ve İHA1 sınıfı eğitim için sağlık raporu gerekli değildir.
 2. İHA2 ve İHA3 sınıfı pilot adayları için, Genel Müdürlük veya EASA üyesi bir ülke tarafından düzenlenen ve geçerli olan asgari 2 nci Sınıf Sağlık Sertifikası sahibi olmak.

3- Diğer Ön Koşullar

 1. R/T telsizle haberleşme kursunu başarıyla tamamlamak.
 2. Ticari İHA0 ve İHA1 sınıfı pilot adayları için,
 1. TC Kimlik Numarası.
 2. İsim-Soyisim ve ikametgah bilgileri.
 3. Telefon, e-posta, vb İletişim bilgileri.
 4. Nüfus Cüzdanı sureti.
 5. 18 yaşından büyükler için arşiv kayıtlı adli sicil belgesi.
 6. 18 yaşından küçükler için ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname.

      c. İHA2 ve İHA3 sınıfı pilot adayları için, (b) bendindeki gerekliliklerle birlikte, (b)(v.)  alt bendindeki adli sicil belgesi,12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, 21/03/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Kanununa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 12/06/1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerini Murakabesi Hakkında Kanuna, 10/07/1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna, 20/02/1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından dolayı ve 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum edilmemiş olduğunu gösteren arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi istenir.

KREDİLENDİRME

 1. İHA2 pilot adayları;
 1. Geçerli uçak ya da helikopter pilot lisansına sahip ise, teorik bilgi eğitimi, teorik alet eğitimi ve R/T telsizle haberleşme kursu eğitimlerden muaftır.
 2. Ancak pilot lR yetkisine sahipse eğitimleri, en az 20 saat uçuş eğitimi, en az 2 saat temel alet uçuş eğitimi ve en az 3 saat bakım onarım eğitimi alarak tamamlamalıdır.

       b.İHA3 pilot adayları;

 1. Geçerli uçak ya da helikopter pilot lisansına sahip ise, teorik bilgi eğitimi, teorik alet eğitimi ve R/T telsizle haberleşme kursu eğitimlerden muaftır.
 2. Ancak pilot lR yetkisine sahipse eğitimleri, en az 28 saat uçuş eğitimi ve en az 4 saat temel alet uçuş eğitimi alarak tamamlamalıdır.

EĞİTİM KONULARI

Teorik Eğitim

Ticari İHA0 Teorik Kurs Süresi: 12 Saat

Ticari İHA1 Teorik Kurs Süresi: 36 Saat

İHA2 Teorik Kurs Süresi: 96 Saat

İHA3 Teorik Kurs Süresi: 162 Saat

 

Uçuş Eğitimi

Ticari İHA0 ve İHA1 Uçuş Eğitimi: 

Ticari İHA0 ve İHA1 pilotu kursunda Uçuş Eğitimi yoktur.

İHA2 ve İHA3 Uçuş Eğitimi

İHA2 ve İHA3 pilotu kursunda Uçuş Eğitimi anlaşmalı İHA sistemleri üreticisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılır.

SINIF

UÇUŞ EĞİTİMİ

TEMEL ALET UÇUŞ EĞİTİMİ

TOPLAM (saat)

İHA2

30:00 saat

06:00 saat

36:00

İHA3

42:00 saat

12:00 saat

54:00

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.