logo abu

logow

elbaw

Genel Toplum Üzerinde Etki

Genel Toplum Üzerinde Etki

 PRAXIS Çalışmalarının Genel Toplum Üzerinde Etkisi

Oshkosh Air Shows 1Bir toplumun sivil havacılığa yakınlığı ve onu kullanışı, ne kadar medeni olduğunun en önemli göstergelerindendir. Ülkemizde büyük çaba, ama küçük adımlarla ilerleyen sivil havacılık girişimleri, sadece kaynak yoksunluğuna bağlı sorunlar değil, aynı zamanda tanıtım ve blgi üretim sorunları yaşamaktadır. Havacılık, ülkemizde, genel toplumdan ayrı tutulan, tel örgülü alanların içinde kalmış durumda olduğu için, özellikle sportif havacılık konusunda yeterince gelişme sağlanamamaktadır.

Birçok PRAXIS girişimi ve projesi, özellikle gençleri sivil havacılık mantık ve işlerliğine yaklaştırmayı amaçlamaktadır.

Yapılan bütün çalışmaların genel toplum üzerine nasıl yansıdığı, tarafsız ve objektif şekilde izlenerek, havacılık ortamı ile doğrudan paylaşılacaktır.

PRAXIS özellikle ELBA Havacılık Enstitüsü alt yapısı ile, süreli konferans ve etkinliklerle, sivil havacılık mantık ve işleyişi yanında, bu alandaki yerimizi ortaya koyan çok kritik konferanslar gerçekleştirmektedir.

PRAXIS, basit olarak sadece bir uçuş okulu değildir. ELBA Havacılık Enstitüsü bünyesinde yapılan oshkosh200907çalışmalarla, sürekli olarak bilimsel veri ve bunların sonucunda mühendislik ürünleri ve özgün yazılımlar elde edilmektedir. Bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtulmuş olan PRAXIS ortamı, %100 yerli zihinlerin ürettiği, %100 yerli olanakları kullanır. Cihazlarından, sınavlarına, eğitim malzemesinden, kitaplarına, hatta jet motor modellerine kadar bütün PRAXIS içeriği, gururlu bir şekilde bu ülkeye aittir. DAHASI, örneğin, aday pilot seçme sistemi olan, PRAXIS Test Protokolü'nde uluslararası olarak iddialı ve nitelikliyiz. Bu ülke, bütün bilgi, beceri ve insan aklına sahip. Bizim ayrıca niyetimiz var. İşte o yüzden, en iyi pilot adaylarını arıyoruz. Kalabalık peşinde değiliz. Sadece en iyi olanlarla ve zorlu ortamlarda parlak şekilde gelişebilecek nitelikte adaylarla çalışıyoruz. Kolaycılığı seçen, zaman geçirmek ve bu arada bolca para harcayarak, yarın niteliksiz şekilde, güya pilot olduğunu sanacak sıradan kişilerle değil.

Evergreen Havacılık MüzesiHavacılığın bir topluma mâl olması ve gelişmesinin anahtarlarından birisi, gelişkin bir havacılık müzesine sahip olmaktır. Öte yandan, bir havacılık müzesi; eskimiş, artık kullanılmayan havacılık malzemesinin depolandığı ve soğuk bir şekilde sergilendiği yer demek değildir. Aksine, en son teknolojinin de olabildiğince yer aldığı ve geçmişten, geleceğe havacılık adına toplum belleği oluşturan son derece ciddî ve yüksek maliyetli yerlerdir.

Havacılık müzeleri, çoğu gelişmiş veya bu konuya önem veren ülkede, özgün yapılarıyla yükselmiştir. Müzelerin içinde, sadece hava araçları sergilenmekle kalmaz, aynı zamanda etkileşimli Aviation museum belgradeuygulamalarla bütün yaş ve guruptan insanların bilinçlenmesi ve havacılığı hissetmesi sağlanır.

Bu konuda yapılacak her türlü girişim, yatırım ve hâyal şiddetle desteklenmelidir.

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.