logo abu

logow

elbaw

Modüler Havayolu Taşımacılığı Lisansı (ATPL)

Modüler Havayolu Taşımacılığı Lisansı (ATPL)

rank3MODÜLER ATPL (AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE) HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI KURSUNUN AMACI NEDİR?
Modüler ATPL kursunun amacı; Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı için gerekli olan teorik bilgi düzeyi eğitim vermektir. ATP lisansı her ne kadar mevzuatta belirtilen gerekli uçuş saatine ulaşılmasından sonra aktif olacaksa da, CPL (Ticari Pilot Lisansı) ve IR (Aletli Uçuş Yetkisi) için tamamlanması gereken teorik derslerin yerine, ATPL Teorik eğitimde görülecek dersler kredilendirilecektir.
 
 
ATPL EĞİTİMİNİN KABUL ŞARTLARI;
  • En az Şikago Konvansiyonu Annex 1’e de uygun olarak tanzim edilmiş PPL(A) sahibi olmalıdır.
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden, yine SHGM talimatı SHT-MED kriterlerine uygun 1. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.
ATPL EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ;
ATPL Eğitim programı, Teorik ve Uçuş olmak üzere, 2 aşamadan oluşmaktadır.
Teorik aşaması içerisinde, 14 belirlenmiş dersin, SHGM tarafından gerçekleştirilen ATPL sınavlarından, her bir ders için en az %75 başarı sağlanmalıdır.
Teorik eğitim ile birlikte, Uçuş safhasında; Uçaklarda ve Simülatörde yapılacak, 5 saat gece yetkisi, 88 saat  sorumlu pilot (PIC), 50 saat aletli uçuş yetkisi ve 15 saat ticari pilot lisansı, çift kumanda ve yalnız uçuşlarla, en az 158 saatlik uçuş eğitimi tamamlanır.
Takiben, SHGM'nün görevlendirdiği Kontrol Pilotu (Examiner) tarafından yapılacak "CPL/IR Kontrol Uçuşu" başarıyla tamamlanınca, IR yetkisine sahip CPL lisansına hak kazanılır.

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.