logo abu

logow

elbaw

Akademik Ortam Üzerinde Etki

Akademik Ortam Üzerinde Etki

PRAXIS Çalışmalarının Akademik Ortamlar Üstünde Etkisi  

whole body immersionÜlkemizde, sivil havacılık konusunda lisans düzeyinde eğitim yapan fakültelerin sayısı giderek artmakta ve bunlar, bilgi üretim ve geliştirme konusunda hareket kazanmak durumundadır. Özellikle enstitüsel oluşumların varlığı, akademik bilgi üretimi ve bu bilginin kullanılması konusunda son derece önemlidir. 

PRAXIS, bilgi üretim inisiyatifi içinde, aynı zamanda, ülkemiz akademik havacılık journalkapakyeniortamlarında üretilen hakemli yayınları takip ederek, bunların nicelik ve nitelik değerlendirmelerini de bu platformda yayınlayacaktır. Benzer şekilde, İngilizce olarak, geniş kapsamlı, "Journal of Civil Aviation"süreli yayını ülkemiz akademisyen havacıları için bir makale yayın organı olarak hizmete sunulmuştur. Peer reviewed olarak indekslenen dergi, sürekli olarak elektronik ortamda yayın yapmaktadır. "Open Access-Açık Erişimli" özelliğindeki dergi, uluslararası bilimsel makale yayın ortamı olarak kabul görmüştür. ELBA Havacılık Enstitüsü ve PRAXIS, akademik ortamlara sadece bilgi ve araştırma olarak değil, çalışma alanı ve havacılık deneyimi sağlayarak da katkıda bulunmaktadır. 

tips building membership engagement(1)PRAXIS kısa süre içinde, havacılık konusunda yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için proje geliştirme ve uygulama alt yapılarını işler duruma getirecektir. Benzer şekilde, bilimsel çalışmaların bir araya geleceği ortamların yaratılması amaçlı olarak, ulusal ve uluslararası bilim toplantıları için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

Bilgi üretimi, bütün bağımlılıklardan kurtulmanın tek esiryoludur. Havacılığımızın gelişmesinde en caydırıcı etkenlerin başında, bilgi üretim eksikliği ve uçuş eğitimi veren kuruluşların bilgi talebinin olmayışı gelir.

 

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.