logo abu

logow

elbaw

Hakkımızda

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. 
Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır. ELBA Havacılık Enstitüsü tarafından hazırlanan ve yürütülen programların uçuş hattı aşamaları Antalya Havalimanı ve Isparta Havalimanında gerçekleştirilecektir.
Öte yandan, programa katılabilmek için, bir seri zorlu elverişlilik testlerini aşmak gerekmektedir. Standart uçuş eğitimlerine göre neredeyse iki kat yoğunluğa ve farklı uçuş olanaklarına sahip bu pilotaj eğitim programlarına ilişkin ayrıntılı içeriği sitemizde bulabilirsiniz. PRAXIS Havacılık ve Uzay Programları, sadece ülkemiz sivil havacılığına değil, aynı zamanda hava savunma unsurlarımıza da hizmet etmektedir.
Özellikle seçim aşamalarında, uygunluk testlerinde %90 ve üzerinde başarı gösteren bütün adaylar, programlara çeşitli burs olanaklarıyla katılabileceklerdir. Program süresince başarısını gösteren adaylar, sonrasında iş aramak yerine, eğitim sırasında iş seçenekleriyle karşılaşacak ve değerlendirebileceklerdir.
Çok özel eğitim olanakları, özgün içerik, özel eğitim şekli, az sayıda adaya odaklanmış, yeni hava araçları kullanan, yine özel eğitimli kadrosuyla PRAXIS, ülkemiz pilotaj eğitimi ortamı için güçlü bir nefestir. Sadece parası olanların değil; cesareti, yüksek yapabilirliği ve doğru gelecek beklentisi olanların katılabileceği bu program için ELBA Havacılık Enstitüsü, sıra dışı kalitede akademik ve bilgi odaklı dinamik bir kadro oluşturarak Antalya Bilim Üniversitesi himayesinde çalışmaktadır.
PRAXIS, basit olarak sadece bir uçuş okulu değildir. ELBA Havacılık Enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmalarla, sürekli olarak bilimsel veri ve bunların sonucunda mühendislik ürünleri ve özgün yazılımlar elde edilmektedir. Bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtulmuş olan PRAXIS ortamı, %100 yerli zihinlerin ürettiği, %100 yerli olanakları kullanır. Cihazlarından, sınavlarına, eğitim malzemesinden, kitaplarına, hatta jet motor modellerine kadar bütün PRAXIS içeriği, gururlu bir şekilde bu ülkeye aittir. DAHASI, örneğin, aday pilot seçme sistemi olan, PRAXIS Test Protokolü'nde uluslararası olarak iddialı ve nitelikliyiz. Bu ülke, bütün bilgi, beceri ve insan aklına sahip. Bizim ayrıca niyetimiz var. İşte o yüzden, en iyi pilot adaylarını arıyoruz. Kalabalık peşinde değiliz. Sadece en iyi olanlarla ve zorlu ortamlarda parlak şekilde gelişebilecek nitelikte adaylarla çalışıyoruz. Kolaycılığı seçen, zaman geçirmek ve bu arada bolca para harcayarak, yarın niteliksiz şekilde, güya pilot olduğunu sanacak sıradan kişilerle değil.
 
İNİSİYATİF
PRAXIS, öncelikle sivil havacılık temel eğitimi ve yerleşik emniyet bilgisi-davranışları konularında iniyasitif alarak, bu konuları ana başlık olarak gören gerçek ve doğru bilgi kaynaklarının oluşmasında her türlü olanağı kullanır.
Özgün ve bağımsız havacılık bilgisi oluşturulması,
Havacılık kültürü oluşturulması,
Bilgi erişim kaynaklarının Türkçe oluşturulması,
Havacılık eğitim metaryeli ve yöntemi oluşturulması,
PRAXIS inisiyatifleri içindedir.
 
NEDEN TÜRKÇE?
Söz konusu olan, hızla gelişen havacılık teknolojileri çağında, temel uçuş eğitimi için gerekli özel bilgi yığını olduğunda, bu kritik bilginin, ana dilde olması en öncelikli esastır.
Havacılıkta İngilizce'nin önemli olması, temel bilgi edinimi sırasında İngilizce öğrenilebileceği anlamı taşımadığı gibi, özellikle yetersiz dil becerisi nedeniyle, eksik veya hiç bilgilenmeme durumu, kabul edilebilecek hiçbir özre sahip değildir. 
Daha önce, özellikle temel havacılık konusunda gelişmiş bilgi topluluklarının yayınlanmamış olması, akla tembellik ve isteksizliği getirdiği gibi, kendimizi yetersiz kabul etmekten öte değildir. Elbette üretilmiş kaynakların hepsi, hangi dilde olursa olsun değerlidir, ancak temel bilgilenim çok hassastır. Ülkemiz havacılık ortamı; sonraya taşınacak ve kalıcı olacak temel bilgilenim kaynaklarını istenen kalite, model, içerik ve yöntemleri taşıyacak şekilde üretecek bütün altyapıya sahiptir. Kendisini bu konuda aciz hissetmeyen hiçbir ülke, ana dili dışında üretilmiş temel havacılık bilgi kaynağı kullanmaz. Bunun nedenlerinin en başında ise, havacılık kültürünün ilk öğretisi olan "emniyet" fikri gelmektedir. Eğer İngilizce önemli ise (ki havacılık için bu yadsınamaz), bir havacıdan İngilizce bilmesi istenir. Eğitim kaynakları (özellikle temel eğitim için), uçuş okullarında Türkçe esaslı olmalıdır. İleri ve ek eğitimlerin İngilizce olması kabullenilebilir, ancak temel eğitim bambaşka ve doğrudan emniyetle ilgili bir konudur. 
Temel Uçuş Teorisi kitabı, yakın gelecekte, İngilizce olarak yayınlanabilir, ama bunda amaç, yurtdışı ortamlarda kendi yapabilirliğimizi göstermektir ve üzerinde pek çok değişiklik olacaktır, çünkü Temel Uçuş Teorisi kitabı, ülkemiz kültürel alt yapısına göre, kendi genel öğrenme teorilerimiz ve eğitim alışkanlıklarımız göz önüne konarak hazırlanmıştır. Kısaca, Temel Uçuş Teorisi kitabı, bizim içindir ve PRAXIS, bizim için yapılacak bütün çalışmalarda kendi öz varlığımızın değerlerini ve evrensel akademik anlayışı korumaktadır. 
    

İSTİKBAL NEDEN GÖKLERDEDİR? 

56 vecihi hurkus

           istikbal (1)
İlk sivil ve askeri uçağı yapan ilk özel havayolu şirketini kuran ve aynı zamanda ilk düşman uçağını vuran adam: Vecihi Hürkuş. Hikayesi, olasılıkla Türkiye’nin en inişli çıkışlı hayatına sahip olmasını beraberinde getiriyor. Öte yandan, ülkemizde havacılık konusunda inisiyatif kullanmanın ne demek olduğunu bize anlatıyor.                                                    Çok kullanılan, havacılıkla ilgili hemen hemen her yerde mutlaka görünen hatta suistimal edilen, ancak ne anlama geldiği gerçekten bilinmeyen o ünlü söz:

İstikbal Göklerdedir...

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözü söylerken ne demek istedi? Aslında, sanılanın çok ötesindeki gerçekleriyle ve bu sözün içeriğinin iyi anlaşılmamış olmasının sonuçlarıyla elimizde kalan havacılığın durumu, bu özel konferans turnesinin konusudur.

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.