logo abu

logow

elbaw

Akademik Ürünler

Akademik Ürünler

TEMEL UÇUŞ TEORİSİ

uzun yılların oluşturduğu bilgi ve deneyim sonunda,
Üner Beköz ve S. Selçuk Çakmaklı tarafından;TUT19 x
 • Hava Hukuku,
 • Genel Uçak Bilgisi,
 • Performans ve Planlama,
 • Hava Fizyolojisi, İnsan Performansı ve Limitleri
 • Meteoroloji,
 • Seyrüsefer,
 • İşletme Usulleri,
 • Uçuş Prensipleri,
 • Haberleşme,
 • Genel Uçuş Emniyeti,
olarak on esas başlık altında şekillendirilmiştir. 
 
Her bir başlık, kendi içinde, bir disiplini temsil etmekte ve çok yoğun bilgi üretimi altında sürekli gelişmektedir. Bu on başlığın verimli şekilde ele alınabilmesi için, ilk bölümün önünde, “Önce Öncekiler” başlıklı matematik-fizik temel konularını hatırlatıcı bir bölüm bulunmaktadır.
Bu kitap, hangi seviyede olursa olsun, bir uçucunun edinmiş olması gereken esas öğretileri, en temel ve yalın kapsamıyla ele almaktadır. İleri seviye uçuş eğitimleri için gerekli olan bilgi ve becerinin tabanı, bu kitabın konusudur.
“Temel Uçuş Teorisi” kitabı, yukarıda sözü edilen esas öğretilere ilişkin genel fizik-kimya ve matematik bilgisini içeren bir giriş bölümüne sahiptir. 
Elbette, kitap içeriği, özellikle Hususi Pilot Lisansı (PPL) eğitiminde kullanılmak üzere, uluslararası sivil havacılık otoritelerinin temel olarak belirttiği bilgi yüküne sahiptir.

ISBN : 978-605-64733-0-2

10 ve üzeri alımlarda lütfen bizimle iletişim kurun.
 

VFR-SOP  2016

Üner Beköz - S. Selçuk Çakmaklı
VFR Standart Usuller ve Uygulamalar (VFR-SOP) ilk kez bu kadar ayrıntılı ve özgün olarak ele alınmaktadır. 208 sayfalık renkli, kuşe kağıda baskılı içeriğinin tamamı, basit vfrkapak2ve modern bir akışla yenilenmiş şekilde ele almakta, görsellerle pekiştirmektedir. VFR uçuşa ilişkin temel bütün esasların bulunduğu kitap, tek Türkçe kaynak olma özelliği ile uzun yıllara ait havacılık tecrübeleri sonunda şekillenmiş ve standart şekillerini bulmuş bilgiyi; 
 • VFR Uçuş,
 • Yer Usulleri
 • Temel Uçuş Usulleri ve
 • Temel Uçuş Manevraları
olarak dört esas başlık altında incelemiştir. Her bir başlık, kendi içinde, bir disiplini temsil etmektedir. VFR-SOP ana içeriğini oluşturan; Yer Usulleri, Temel Uçuş Usulleri ve Temel Uçuş Manevraları bölümlerinin önünde yer alan VFR Uçuş bölümü, ele alınan standart usullerden önce, gerekli VFR açıklama, kural ve emniyet gereklerini gözden geçirmektedir.
Bu kitap, hangi seviyede olursa olsun, bir uçucunun edinmiş olması gereken esas öğretileri, en temel ve yalın kapsamıyla ele almaktadır ve hiç bir yabancı kaynağın kısmen dahi olsa çevirisi değildir. İleri seviye uçuş eğitimleri için gerekli olan bilgi ve becerinin tabanı, bu kitabın konusudur. VFR-SOP uçuş faaliyetinin ana odağını oluştur.
 
10 ve üzeri alımlarda lütfen bizimle iletişim kurun.

Hakkımızda

PRAXIS bir Havacılık ve Uzay çalışmaları toplu programının adıdır. Son derece ayrıntılı ve özel çalışmaların yer alacağı bu program, öncelikle, pilotaj eğitimi ve nitelikli pilot adayı seçimlerine odaklanmıştır.